Teoria umysłu u osób z ASD
Teoria umysłu u osób z ASD

Teoria umysłu u osób z ASD

5 sierpnia, 2015

W latach 80. naukowcy postawili sobie pytanie: jakie procesy w myśleniu są odpowiedzialne za autyzm? Rozpoczęły się badania tzw. teorii umysłu. Każdy człowiek taką „teorię” posiada i używa jej w zupełnie intuicyjny sposób na co dzień. Teoria umysłu oznacza umiejętność przypisywania sobie i innym przekonań, pragnień i intencji. Najprościej można ją określić jako odczytywanie o czym drugi człowiek myśli i czego potrzebuje.

Przykładowo: obserwując nieznajomego na przystanku autobusowym, na podstawie jego wyrazu twarzy, kierunku w którym patrzy, tonu głosu, sposobu w jaki mówi, sposobu w jaki się porusza, bardzo szybko odczytujemy, że jest zdenerowowany i zalękniony, śpieszy się, potrzebuje pomocy w znalezieniu odpowiedniego autobusu.

Przeprowadzone badania wykazują, że osoby ze spektrum autyzmu w mniejszym stopniu potrafią odczytywać „stan umysłu” innych ludzi.

Teoria umysłu nazywana jest też procesem mentalizacji tzn. przypisywania innym stanów mentalnych.

Mentalizacja pozwala bardzo szybko orientować się w świecie relacji z ludźmi, uczyć się o skomplikowanych umiejętnościach interpersonalnych tj. oszukiwanie. Umiejętność przyjęcia punktu widzenia partnera rozmowy jest niezbędna do nauki komunikacji.

W wieku 5 lat dziecko, które rozwija się w typowy sposób, dysponuje podstawami dojrzałej teorii umysłu.

Autyzm i zaburzenia teorii umysłu

Simon Baron-Cohen, Alan Leslie i Uta Frith – naukowcy z Medical Research Council’s Cognitive Development Unit w Londynie – w latch 80-tych postanowili zbadać, jaki proces poznawczy wyjaśnia objawy autyzmu. Przeprowadzenie wielu ciekawych badań, które opisujemy w osobnym artykule, doprowadziło ich do wniosku, że osoby ze spektrum autyzmu mają trudności w teorii umysłu tzn. nie są biegli w odczytywaniu co inni ludzie mają na myśli. Zaburzenia w teorii umysłu mogą wyjaśniać niektóre z symptomów autyzmu.

Objawy autyzmu powiązane z teorią umysłu

Na podstawie badań Simon Baron-Cohen i John Swettenham opracowali listę zachowań i sposobów patrzenia na świat, które cechują osoby na spektrum autyzmu i które wynikają z deficytów w zakresie teorii umysłu. Przytaczamy ważne punkty z tej listy.

Według Barona-Cohena osoba ze spektrum autyzmu nie odczytuje pragnień i myśli innych i powoduje wiele trudności m.in.

 • Dosłowne rozumienie komunikatów.
 • Brak rozumienia fikcji.
 • Problemy z interpretacją emocji oraz stanów mentalnych innych osób na podstawie mimiki.
 • W mowie spontanicznej osoby z ASD rzadko używają słów odnoszących się do stanu umysłu tj. myśleć, wyobrażać sobie, wiedzieć.
 • Nie rozumienie udawania, nieumiejętność udawania.
 • Brak identyfikacji obszaru oczu i twarzy jako ważnego źródła informacji na temat emocji,
  a także stanów umysłu.
 • Rozumienie jedynie prostych związków między emocjami a wydarzeniami, brak zrozumienia bardziej złożonych przyczyn emocji.
 • Brak różnicowani między tym, że coś stało się przypadkiem, a tym, co ktoś zrobił celowo.
 • Brak zrozumienia, kiedy ktoś zwodzi, oszukuje, manipuluje.
 • Trudności z empatią, rozumieniem motywacji oraz przekonań innych ludzi.

Pytania i krytyka

Symptomy autyzmu można wyjaśnić deficytami w teorii umysłu – teza Barona-Cohena jest przez część badaczy poddawana krytyce. Jednym z powodów jest jej „niediagnostyczność” tzn. nie każda osoba autystyczna ma deficyty w zakresie teorii umysło, ok. 20% dorosłych osób z autyzmem dobrze posługuje się mentalizowaniem. Dodatkowo badania wykazują powiązania pomiędzy poziomem teorii umysłu a wiekiem, inteligencją, poziomem umiejętności posługiwania się mową, co może wskazywać na to, że istnieja inne wyjaśnienia trudności z zakresu teorii umysłu np. trudności te nie wynikają z autyzmu, ale z braku rozumienia mowy. Niektórzy podważają też metody badania teorii umysłu, mówiąc, że mogą badać w rzeczywistości inne rzeczy: koncentrację uwagi, poziom centralnej koherencji, kompetencje językowe albo pamięć.

Koncepcja trudności w zakresie teorii umysłu w autyzmie jest powszechnie znana, ale wiele pytań wciąż czeka na odpowiedzi.

Co sądzicie o przydatności teorii umysłu w rozumieniu osób z autyzmem?

Objawy autyzmu - czy to jest autyzm?

Objawy autyzmu - czy to jest autyzm?

Objawy autyzmu związane są z komunikacją, kontaktami z dorosłymi i rówieśnikami oraz brakiem elastyczności - taki podział na 3 obszary nazywany jest triadą zaburzeń autystycznych. Opisujemy zachowania dziecka, które są wskazówkami pokazującymi, co może niepokoić i skłonić do skonsultowania się ze specjalistami.
Objawy autyzmu - czy moje dziecko ma autyzm?

Objawy autyzmu - czy moje dziecko ma autyzm?

Artykuł opisuje wczesne zachowania dzieci, które mogą zaniepokoić rodziców i skłonić do kontaktu ze specjalistami. W spektrum autyzmu, wczesne wykrywanie ma ogromne znaczenie. Mózg małego dziecka jest bardzo podatny na kształtowanie (plastyczny) i wczesne rozpoczęcie terapii jest korzystne dla dziecka.
Badanie teorii umysłu w autyzmie

Badanie teorii umysłu w autyzmie

Codziennie, nie koncentrując się na tym świadomie, analizujemy skomplikowane relacje międzyludzkie. Zastanawiamy się co inni mają na myśli, co chodzi im po głowie. Ta umiejętność nazywana jest teorią umysłu. Psychologowie od lat 80. przeprowadzili serię ciekawych badań w celu odpowiedzi na pytanie: czy objawy autyzmu można tłumaczyć wiedzą z zakresu teorii umysłu?
Centralna koherencja - składanie rzeczywistości z puzzli

Centralna koherencja - składanie rzeczywistości z puzzli

Koherencja centralna pomaga składać wszystkie elementy dostrzeganej sytuacji w całość. Dzięki silnej koherencji centralnej nie koncentrujemy się na jednym szczególe, ale ciągle poszukujemy ogólnego sensu sytuacji. Badania potwierdzają słabą koherencję centralną w autyzmie, co pozwala lepiej rozumieć niektóre z objawów.
Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
Polski Autyzm © 2021