Spotkania osób z Zespołem Aspergera - projekt EVENTS

Spotkania osób z Zespołem Aspergera - projekt EVENTS

Aktualizacja 26.08.2021: Zapraszamy do nowych grup! Autyzm/Grupy zainteresowań – grupy dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera a także dla ich znajomych, związane z zainteresowaniami (sport, muzyka, fotografia, rozrywka). Zapraszamy: https://www.facebook.com/groups/131291002464665   EVENTS to autorski projekt...
Muzea przyjazne osobom z autyzmem

Muzea przyjazne osobom z autyzmem

Akcja pod nazwą "Miejsce przyjazne osobie z autyzmem" nabiera coraz większego rozmachu. Za swoje starania doceniane są kawiarnie, restauracje, muzea, przedszkola... Tym razem Fundacja Prodeste skoncentrowała się na muzeach. Jak stać się miejscem bardziej przyjaznym? - opowiadają pracownicy Fundacji, muzealnicy i uczestnicy zajęć w muzeach.
Wrzesień 2015, Kraków - Autyzm, od nauki do praktyki

Wrzesień 2015, Kraków - Autyzm, od nauki do praktyki

Wyjątkowość konferencji "Autyzm -od nauki do praktyki" polegała na obecności najwybitniejszych naukowców ze Stanów Zjednoczonych, zajmujących się badaniem autyzmu oraz pracą terapeutyczną z dziećmi. Tematami przewodnimi konferencji była diagnoza i wczesne wykrywanie autyzmu oraz terapia z perspektywy naukowców, którzy przekładają najświeższą wiedzę - na praktykę.
Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
Polski Autyzm © 2021