Oferta reklamy kierowana jest do organizacji i osób, które przyczyniają się do poprawy jakości życia osób ze spektrum autyzmu i chciałyby uzyskać widoczność w internecie.

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu 

Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
Polski Autyzm © 2021