Raun Kaufman odwiedził Polskę - czego dowiedzieli się uczestnicy spotkań z Raunem
Raun Kaufman odwiedził Polskę - czego dowiedzieli się uczestnicy spotkań z Raunem

Raun Kaufman odwiedził Polskę - czego dowiedzieli się uczestnicy spotkań z Raunem

Raun Kaufman – pierwsze dziecko Programu Son-Rise – w kwietniu odwiedził kilka polskich miast. Wykłady dotykały kilku istotnych tematów: budowanie relacji, zachowania autostymulujące, prognozowanie rozwoju.

Raun jest synem Barrego i Samahrii Kaufman, którzy stworzyli Program Son-Rise. Podejście terapeutyczne programu zostało stworzone dla Rauna przez jego rodziców. Obecnie stosują je rodzice w wielu krajach a Raun prowadzi szkolenia na temat Programu Son-Rise na całym świecie. Więcej na temat założeń i historii metody znajdziecie w artykule: Metoda Son-Rise, Metoda Opcji

Spotkania z Raunem Kaufmanem organizowała Fundacja Być Bliżej Siebie

Najwięcej przekazu Raun Kaufman kierował do rodziców.

“Największy wpływ na dziecko macie Wy – rodzice. Nikt nie ma takiej wiedzy ani świadomości tego, jakie są wasze dzieci. To, co dajecie dzieciom – nie da się tego powielić ani przekroczyć.”

Prognozowanie rozwoju

Prognozowanie rozwoju (tzw. rokowania) czyli przewidywanie jak dziecko rozwinie się w przyszłości jest według Rauna nieuprawnione. Son-Rise zawsze zakłada, że dziecko ma ogromny potencjał.

“Ludzie czynią przewidywania co do dzieci tak, jakby można było wiedzieć jakie będą za 10 lat.”

Relacja jest podstawą

Raun opowiadał o budowaniu relacji z dziećmi. Autyzm jest głównie zaburzeniem relacji społecznych i komunikacji – dlatego nie ma lepszego środowiska do rozwoju niż dobra relacja z drugim człowiekiem. Wyjaśniał, że nie skłonimy dzieci do uczenia się komunikacji z nami, jeśli nie będą miały motywacji, żeby z nami rozmawiać.

“Dzieci pokazują nam wejście do własnego świata, my pokazujemy im wyjście do naszego świata.”

“Nie mamy dzieci uczyć – czynić bardziej inteligentnymi. Tylko odblokować inteligencję – dawać motywację.”


Raun zaproponował, żeby zastanowić się: w jaki sposób dziecko widzi neurotypowy świat przez Ciebie?

“Jesteśmy ambasadorami neurotypowego świata dla naszych dzieci. Czy są w nim jedynie ludzie niecierpliwi, którzy robią rzeczy nieciekawe i bezsensowne? Czy może są tam rzeczy niezwykłe i ekscytujące?”

Stimy mają sens

Wiele uwagi Raun Kaufman poświęcił tzw. zachowaniom autostymulującym, które w programie Son- Rise określane są jako “stimy”. Stimy oznaczają powtarzanie dźwięków i aktywności i manipulowanie przedmiotami w powtarzalny sposób np. trzepotanie dłońmi, kręcenie kołem od auta, podskakiwanie. Raun przekonywał, że używanie stimów jest celowe. Dziecko używa tych zachowań dla uzyskania wewnętrznego spokoju lub jako ulubioną, przyjemną aktywność.

“Nasze dzieci są tak genialne, że wymyśliły własne regulacyjne strategie/rozwiązania – wyspę bezpieczeństwa na morzu nieprzewidywalności.”

W Programie Son-Rise stimy wykorzystywane są do nawiązania relacji z dzieckiem. Opiekun dołącza do stimów tzn. robi to samo co dziecko w sposób, który mówi dziecku – interesuję się tym samy, co Ty.

Kiedy na początku pracy terapeutycznej narzucamy dziecku aktywność, przekazujmy wiadomość: Przestań robić to, co lubisz i rób to, co ja chce. Wiem, że to lubisz, ale musisz robić to, co ja chce. Nie jest to dobrym początkiem budowania relacji. Mimo, że masz dobre intencje, dziecko nie potrafi jeszcze ich odczywać.

„Dołączanie to wykuwanie relacji wokół wspólnego zainteresowania”

“Kiedy dołączacie zaangażujcie się w to co robicie i zakochajcie się w tym zachowaniu”

Z filmiku poniżej pozdrawiają uczestnicy wykładu w Warszawie!

https://www.facebook.com/autismtreatment/videos/10154161971073699/

Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
Polski Autyzm © 2021