Podstawowe informacje wyjaśniające czym jest autyzm, znajdziesz w artykule Autyzm - prostymi słowami

Raun Kaufman odwiedził Polskę – czego mogli dowiedzieć się uczestnicy spotkań z Raunem

Raun Kaufman – pierwsze dziecko Programu Son-Rise – w kwietniu odwiedził kilka polskich miast. Wykłady i warsztaty Rauna zgromadziły w każdym mieście po ok. 300 osób. Wykłady dotykały kilku tematów istotnych dla każdego rodzica: budowania relacji, zachowań autostymulacyjnych, prognozowania rozwoju.

Raun jest synem Barrego i Samahrii Kaufman, którzy stworzyli Program Son-Rise. Podejście terapeutyczne programu zostało stworzone dla Rauna przez jego rodziców. Obecnie stosują je rodzice w wielu krajach a Raun prowadzi szkolenia na temat Programu Son-Rise na całym świecie. Więcej na temat założeń i historii metody znajdziecie w artykule: Metoda Son-Rise, Metoda Opcji

Spotkania z Raunem Kaufmanem organizowała Fundacja Być Bliżej Siebie

Fundacja-Być-Bliżej-Siebie

Najwięcej przekazu Raun Kaufman kierował do rodziców.

“Największy wpływ na dziecko macie Wy – rodzice. Nikt nie ma takiej wiedzy ani świadomości tego, jakie są wasze dzieci. To, co dajecie dzieciom – nie da się tego powielić ani przekroczyć.”

Prognozowanie rozwoju

Podkreślał, że prognozowanie rozwoju dziecka jest krzywdzące. Tzw. rokowania nie mają racji bytu. Dzieci mają ogromny potencjał.

“Ludzie czynią przewidywania co do dzieci tak, jakby można było wiedzieć jakie będą za 10 lat.”

Relacja jest podstawą

Raun opowiadał o budowaniu relacji z dziećmi. Autyzm jest głównie zaburzeniem relacji społecznych i komunikacji – dlatego nie ma lepszego środowiska do rozwoju niż dobra relacja z drugim człowiekiem. Wyjaśniał, że nie skłonimy dzieci do uczenia się komunikacji z nami, jeśli nie będą miały motywacji, żeby z nami rozmawiać.

“Dzieci pokazują nam wejście do własnego świata, my pokazujemy im wyjście do naszego świata.”

 

“Nie mamy dzieci uczyć – czynić bardziej inteligentnymi. Tylko odblokować inteligencję – dawać motywację.”


Raun zaproponował, żeby zastanowić się: w jaki sposób dziecko widzi neurotypowy świat przez Ciebie?

“Jesteśmy ambasadorami neurotypowego świata dla naszych dzieci. Czy są w nim jedynie ludzie niecierpliwi, którzy robią rzeczy nieciekawe i bezsensowne? Czy może są tam rzeczy niezwykłe i ekscytujące?”

Zachowanie autostymulacyjne i ich sens

Wiele uwagi Raun Kaufman poświęcił tzw. zachowaniom autostymulacyjnym, które w programie Son- Rise określane są jako “stimy”. Używanie stimów jest celowe. Dziecko używa tych zachowań dla uzyskania wewnętrznego spokoju lub jako ulubioną, przyjemną aktywność.

“Nasze dzieci są tak genialne, że wymyśliły własne regulacyjne strategie/rozwiązania – wyspę bezpieczeństwa na morzu przewidywalności.”

W Programie Son-Rise stimy wykorzystywane są do nawiązania relacji z dzieckiem. Opiekun dołącza do stimów tzn. robi to samo co dziecko w sposób, który mówi dziecku – interesuję się tym samy, co Ty.

Kiedy na początku pracy terapeutycznej narzucamy dziecku aktywność, przekazujmy wiadomość: Przestań robić to, co lubisz i rób to, co ja chce. Wiem, że to lubisz, ale musisz robić to, co ja chce. Nie jest to dobrym początkiem budowania relacji. Mimo, że masz dobre intencje, dziecko nie czyta Twoich intencji.

„Dołączanie to wykuwanie relacji wokół wspólnego zainteresowania”

“Kiedy dołączacie zaangażujcie się w to co robicie i zakochajcie się w tym zachowaniu”

Z filmiku poniżej pozdrawiają uczestnicy wykładu w Warszawie!

https://www.facebook.com/autismtreatment/videos/10154161971073699/

Podobne artykuły