Podstawowe informacje wyjaśniające czym jest autyzm, znajdziesz w artykule Autyzm - prostymi słowami

Leczenie autyzmu – metody terapii

Terapia pomaga osobom z autyzmem coraz lepiej orientować się w świecie i wykorzystywać własny potencjał. W Polsce dostępnych jest kilkanaście metod terapii.

Autor: Luceila Ribeiro CC 2.0
Autor: Luceila Ribeiro CC 2.0

Leczenie autyzmu czy terapia autyzmu

Autyzm nie jest chorobą, dlatego nie mówi się o leczeniu, ale o terapii. Niektóre osoby posługują się pojęciami: „leczenie autyzmu” i „terapia” zamiennie, mając na myśli to samo. Wynika to z faktu, że w języku angielskim mówiąc o terapii autyzmu często używamy słowa „treatment”, co w tłumaczeniu dosłownym oznacza „leczenie”.

Leczenie biomedyczne a autyzm

Dużo uwagi w ostatnim czasie poświęca się na dolegliwości pokarmowe w kontekście pomagania osobom z autyzmem. Wielu rodziców korzysta z leczenia biomedycznego. Według obecnego stanu wiedzy, dieta nie ma na celu leczenia autyzmu a jedynie leczenie dolegliwości związanych z układem pokarmowym, które częściej niż w populacji ogólnej występują w populacji osób z autyzmem.

Zdarza się, że w wyniku stosowania diet lub innych form leczenia można zaobserwować szybką poprawę zachowania. Wynika to z faktu, że niektóre osoby z autyzmem mają trudności z mówieniem o swoich potrzebach w tym np. o bólu brzucha czy innych dolegliwościach; a dolegliwości te powodują pogorszenie zachowania. Usunięcie przyczyny dolegliwości powoduje lepsze samopoczucie, co sprzyja nauce i spokojnemu zachowaniu. Dotyczy to osób u których występują nietolerancje pokarmowe lub inne problemy medyczne – w takim przypadku diagnozujemy i leczymy problem medyczny, ale nie jest to sposób na „leczenie autyzmu”.

Indywidualne plany terapii

Terapia zawsze dobrana jest indywidualnie do konkretnej osoby. Terapeuci diagnozują obszary w których warto wspomagać rozwój i tworzą plany terapii dostosowane do potrzeb. Celem terapii jest wspomaganie osoby w jak najpełniejszym odnajdywaniu się w społeczeństwie i rozwijaniu się.

Przeczytasz więcej na ten temat w artykule: terapia autyzmu – wstępne informacje

Metody terapii

W Polsce istnieje kilkanaście metod wykorzystywanych w terapii autyzmu. Niektóre metody są specyficzne jedynie dla terapii autyzmu i mają na celu całościowe wspieranie rozwoju osoby z autyzmem. Istnieje też wiele metod wspomagających – są to metody z których wykorzystujemy tylko niektóre elementy lub metody, które są pomocne pod kątem jednej umiejętności/sfery rozwoju lub metody, które stosujemy dodatkowo. Np. komunikacja alternatywna umożliwia naukę komunikacji dla osób, które nie posługują się mową.

Całościowe metody terapii, specyficzne jedynie dla autyzmu, dostępne w Polsce:

Metody wspierające terapię:

Podobne artykuły