Podstawowe informacje wyjaśniające czym jest autyzm, znajdziesz w artykule Autyzm - prostymi słowami

Leczenie autyzmu – metody terapii

Terapia pomaga osobom z autyzmem coraz lepiej orientować się w świecie i wykorzystywać własny potencjał. W Polsce dostępnych jest kilkanaście metod terapii.

Autor: Luceila Ribeiro CC 2.0
Autor: Luceila Ribeiro CC 2.0

Leczenie autyzmu czy terapia autyzmu

Autyzm nie jest chorobą, dlatego nie mówi się o leczeniu autyzmu, ale o terapii. Niektóre osoby posługują się pojęciami: „leczenie autyzmu” i „terapia” zamiennie, mając na myśli to samo. Wynika to z faktu, że w języku angielskim mówiąc o terapii autyzmu używamy słowa „treatment”, co w tłumaczeniu dosłownym oznacza „leczenie”.

Leczenie biomedyczne a autyzm

Dużo uwagi w ostatnim czasie poświęca się na dolegliwości pokarmowe w kontekście pomagania osobom z autyzmem. Wielu rodziców korzysta z leczenia biomedycznego. Według obecnego stanu wiedzy, dieta nie ma na celu leczenia autyzmu a jedynie leczenie dolegliwości związanych z układem pokarmowym, które częściej niż w populacji ogólnej występują w populacji osób z autyzmem.

Zdarza się, że w wyniku stosowania diet lub innych form leczenia można zaobserwować szybką poprawę zachowania. Wynika to z faktu, że niektóre osoby z autyzmem mają trudności z mówieniem o swoich potrzebach w tym np. o bólu brzucha czy innych dolegliwościach; a dolegliwości te powodują pogorszenie zachowania. Usunięcie przyczyny dolegliwości powoduje lepsze samopoczucie, co sprzyja nauce i spokojnemu zachowaniu. Dotyczy to osób u których występują nietolerancje pokarmowe lub inne problemy medyczne – w takim przypadku diagnozujemy i leczymy problem medyczny, ale nie jest to sposób na „leczenie autyzmu”.

Indywidualne plany terapii

Terapia zawsze dobrana jest indywidualnie dla konkretnej osoby. Na początku terapii określa się mocne strony oraz obszary deficytowe, terapeuci tworzą plan terapii dostosowany do potrzeb. W metodach terapii autyzmu często wyróżnia się 2 główne nurty: metody behawioralne i rozwojowe. Celem terapii jest wspomaganie osoby w jak najpełniejszym odnajdywaniu się w społeczeństwie i rozwijaniu się.

Przeczytasz więcej na ten temat w artykule: terapia autyzmu – wstępne informacje

Metody terapii

W Polsce istnieje kilkanaście metod wykorzystywanych w terapii autyzmu. Niektóre metody są specyficzne jedynie dla terapii autyzmu i mają na celu całościowe wspieranie rozwoju osoby z autyzmem, pracę nad osiowymi objawami. Istnieje też wiele metod wspomagających – są to metody z których wykorzystujemy tylko niektóre elementy lub metody, które są pomocne pod kątem jednej umiejętności/sfery rozwoju lub metody, które stosujemy dodatkowo. Np. komunikacja alternatywna jest pomocna pod kątem komunikacji – dostarcza narzędzi do komunikacji dla osób, które nie posługują się mową.

Całościowe metody terapii, specyficzne jedynie dla autyzmu, dostępne w Polsce:

Metody wspierające terapię wykorzystywane w Polsce:

Podobne artykuły