Leczenie autyzmu – metody terapii

Wspomaganie rozwoju (terapia) pomaga osobom na spektrum autyzmu coraz lepiej orientować się w świecie i realizować swój potencjał. W Polsce dostępnych jest kilkanaście metod terapii.

Autor: Luceila Ribeiro CC 2.0
Autor: Luceila Ribeiro CC 2.0

Leczenie autyzmu czy terapia autyzmu

Autyzm nie jest chorobą, dlatego nie mówi się o leczeniu, ale o wspomaganiu rozwoju. Niektóre osoby posługują się pojęciami: „leczenie autyzmu”, „terapia”, „wspomaganie rozwoju” zamiennie, mając na myśli to samo. Wynika to z faktu, że w języku angielskim, mówiąc o terapii autyzmu, często używamy słowa „treatment”, co w tłumaczeniu dosłownym oznacza „leczenie”.

Leczenie biomedyczne a autyzm

Dużo uwagi w ostatnim czasie poświęca się na dolegliwości pokarmowe w kontekście pomagania osobom z autyzmem. Wielu rodziców korzysta z leczenia biomedycznego. Według obecnego stanu wiedzy, dieta nie ma na celu leczenia autyzmu a jedynie leczenie dolegliwości związanych z układem pokarmowym, które częściej niż w populacji ogólnej występują w populacji osób z autyzmem.

Zdarza się, że w wyniku stosowania diet lub innych form leczenia u niektórych dzieci ze spektrum autyzmu można zaobserwować szybką poprawę zachowania. Wynika to z faktu, że niektóre osoby z autyzmem mają trudności z mówieniem o swoich potrzebach w tym np. o bólu brzucha czy innych dolegliwościach; a dolegliwości te powodują pogorszenie zachowania. Usunięcie przyczyny dolegliwości powoduje lepsze samopoczucie, co sprzyja nauce i spokojnemu zachowaniu.

Zdarza się też, że dolegliwości związane z pogorszoną odpornością i z układem pokarmowym wpływają na zachowanie do tego stopnia, że po wyleczeniu problemów medycznych, zachowanie ulega ogromnej zmianie. Jest to wciaż temat mało poznany.

Indywidualne plany terapii

Terapia zawsze dobrana jest indywidualnie do potrzeb konkretnej osoby. Terapeuci diagnozują obszary w których warto wspomagać rozwój i tworzą plany terapii. Celem terapii jest wspomaganie osoby w jak najpełniejszym odnajdywaniu się w społeczeństwie i rozwijaniu się.

Przeczytasz więcej na ten temat w artykule: terapia autyzmu – wstępne informacje

Metody terapii

W Polsce istnieje kilkanaście metod wykorzystywanych w terapii autyzmu. Niektóre metody są specyficzne jedynie dla terapii autyzmu i mają na celu całościowe wspieranie rozwoju osoby z autyzmem. Istnieje też wiele metod wspomagających – są to metody z których wykorzystujemy tylko niektóre elementy lub metody, które są pomocne pod kątem jednej umiejętności/sfery rozwoju lub metody, które stosujemy dodatkowo. Np. komunikacja alternatywna umożliwia naukę komunikacji dla osób, które nie posługują się mową.

Całościowe metody terapii, specyficzne jedynie dla autyzmu, dostępne w Polsce:

Metody wspierające terapię:

Podobne artykuły