Metoda Dobrego Startu – wspieranie rozwoju dziecka

Metoda Dobrego Startu wykorzystuje rytm, muzykę, obrazy i ruch do wspierania rozwoju dziecka. Bazuje na uczeniu się przez wszystkie zmysły. Metoda często stosowana jest we wspieraniu dzieci z niepełnosprawnościami oraz w przedszkolach i młodszych klasach szkolnych. Z elementami MDS możecie spotkać się podczas zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu w szkołach i poradniach, dlatego przedstawiamy ogólne założenia metody.

Metoda Dobrego Startu rozpowszechniła się w Polsce dzięki prof. Marcie Bogdanowicz. Pierwowzorem była francuska metoda Le Bon Depart.

uczniowie-w-klasie

Pozytywne działanie Metody

Metoda pomaga usprawniać 3 analizatory, czyli kanały za pomocą których dziecko uczy się:  słuchowy, wzrokowy, ruchowy.

Dodatkowo metoda ma pozytywny wpływ na umiejętności rozwijające się intensywnie w dzieciństwie: kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni oraz motorykę i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Ćwiczenia MDS równocześnie działają rozwijająco na procesy poznawcze: uwagę, percepcję, pamięć, wyobraźnię słuchową i wzrokową, rozumienie i posługiwanie się symbolami abstrakcyjnymi.

3 elementy Metody Dobrego Startu

  1. Słuchowy – piosenka. Muzyka, rytmika i śpiew silnie aktywizują rozwój fizyczny i psychiczny.
  2. Wzrokowy – wzory graficzne, litery. Spostrzeganie wzrokowe i orientacja w ciele i przestrzeni to podstawowe umiejętności, które umożliwiają dziecku w późniejszym czasie naukę czytania i pisania.
  3. Motoryczny – wykonywanie ruchów w połączeniu z odtwarzaniem wzorów graficznych/liter, zgodnie z rytmem piosenki. Dziecko uczy się świata przez ruch i nabywa coraz bardziej złożone umiejętności ruchowe tj. precyzyjne ruchy dłoni, koordynacja.

Integracja: kluczowe w Metodzie Dobrego Startu jest wykorzystanie wszystkich 3 elementów. Zapewnia to jednoczesny rozwój wielu umiejętności i ich harmonizowanie.

Zajęcia MDS

Ćwiczenia MDS mają kilka różnych wersji:

  • Ćwiczenia ruchowe np. dzieci biegają po sali udając latające jaskółki i podążając za narracją nauczyciela.
  • Ćwiczenia ruchowo- słuchowe np. w rytm piosenki dzieci uderzają piąstkami i palcami o wałek z plasteliny.
  • Ćwiczenia ruchowo- słuchowo- wzrokowe – ćwiczenia polegają na odtwarzaniu ruchem wzorów graficznych (figur lub liter) w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki. Ćwiczenia ruchowo- słuchowo- wzrokowe są najważniejsze w Metodzie.

Zajęcia MDS prowadzone są głównie w grupach, rzadko indywidualnie. W przedszkolu zajęcia stosuje się w celu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania. Metoda ma kilka poziomów trudności. Pracę rozpoczyna się od najprostszej wersji „Piosenek i rysunków”, żeby następnie przejść do figur geometrycznych i ostatecznie do opracowania liter.

Jakie są Wasze doświadczenia z Metodą Dobrego Startu?

Źródła:

  • „Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej” Marta Bogdanowicz
  • „Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym” Marta Bogdanowicz

Podobne artykuły