Metoda Son-Rise, Metoda Opcji – terapia autyzmu oparta na zabawie

Opublikowano: 30 lipca 2015 | Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2020
Kategoria: Terapia autyzmu | Redakcja Polski Autyzm

Metoda Son-Rise (Metoda Opcji) to jedna z metod terapi autyzmu. Metoda Son-Rise polega na codziennej zabawie rodziców lub wolontariuszy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, w specjalnie przygotowanym pokoju do zabawy. Dorośli dołączaja do ulubionych aktywności dziecka, następnie stopniowo poszerzają jego zainteresowania i uczą nowych umiejętności.

Autorami Programu Son-Rise jest małżeństwo Barry i Samahria Kaufman, którzy wypracowali wyjątkową metodykę, podczas pracy ze swoim synem Raunem u którego zdiagnozowano autyzm. Program Son-Rise jest całą filozofią życia, podstawą jest wiara w potencjał dziecka. Kaufmanowie założyli ośrodek terapeutyczny w USA do którego przyjeżdżają rodzice z całego świata, żeby uczyć się podstaw metody.

Filozofia metody Son-Rise

Podstawą Programu Son-Rise, znanej w Polsce również jako metoda Son-Rise lub Metoda Opcji, jest przekonanie, że potencjał dziecka jest ogromny. Autyzm pojmowany jest, jako warunki, które powodują trudności w nawiązywaniu relacji, kontaktach z innymi i większość deficytów w zachowaniu jest tego pochodną. Przyjmuje się podejście skoncentrowane na zabawie, socjalizacji oraz budowaniu porozumienia, które jest bazą do dalszego rozwoju. Metoda należy do podejścia rozwojowego. Terapia bazuje na motywacji dziecka i uznaje, że prawdziwa relacja musi opierać się na motywacji wewnętrznej.

Krótka historia metody Son-Rise

Metodę Son-Rise zapoczątkowali Barry Kaufman oraz Samahria Kaufman, którzy stworzyli ją pracując ze swoim synem z autyzmem- Raunem (na plakacie zdjęcie Samahrii i Rauna).

Plakat z Amerykańskiego Centrum Metody Son- Rise Autism Treatment Center of America.
Plakat z Amerykańskiego Centrum Metody Son- Rise Autism Treatment Center of America.

Obecnie Raun jest dorosły, nie ma objawów ze spektrum. Prowadzi wykłady na temat autyzmu w różnych krajach i pomaga rodzicom w rozpowszechnianiu metody Son-Rise.

Kaufmanowie napisali książkę „Przebudzenie naszego syna” w której opisali całą historię terapii Rauna. Założyli centrum nauczania Programu Son-Rise czyli The Autism Treatment Center of America (Amerykańskie Centrum Terapii Autyzmu), które prowadzi terapię osób z autyzmem i szkoli ludzi z całego świata.

Córka Kaufamanów Bryn wraz z mężem adoptowali 2 dzieci. Okazało się, że ich córka o imieniu Jade ma autyzm. Film poniżej opowiada historię terapii Jade w duchu metody Son-Rise.

Jak wygląda terapia

Zabawa i terapia odbywają się w bezpiecznym, wolnym od zakłóceń pomieszczeniu tzw. playroom. Z dziećmi pracują rodzice i wolontariusze. Spędzają oni jak najwięcej czasu z dzieckiem w playroomie wchodząc z nim w interakcje zgodnie z zasadami metody Son-Rise i wyznaczając koleje cele na podstawie umiejętności i zainteresowań dziecka. Rodzic jest najważniejszą osobą dla terapii dziecka i koordynuje cały proces.

Metoda Son-Rise wypracowała specyficzne strategie terapeutyczne m.in.:

  • Dołączanie się do powtarzających się, schematycznych zachowań dziecka tzw. zachowań stereotypowych daje możliwość poznania podłoża tych zachowań, ułatwia kontakt wzrokowy, prowokuje występowanie pierwszych interakcji.
  • Uczenie się komunikacji i wchodzenia w relację jest priorytetowe – nauka wiedzy szkolnej następuje w kolejnych etapach, kiedy dziecko jest gotowe a zdobywanie wiedzy nadal jest nauką przez zabawę.
  • Zasada 3E – Energia, Ekscytacja, Entuzjazm. Terapeuci ciągle pamiętają o energii, ekscytacji i entuzjazmie w pracy z dziećmi, bycie ożywionym i pełnym entuzjazmu utrzymuje uwagę dzieci, pobudza w nich chęć do nauki i interakcji.

Dla zobrazowania tych technik zamieszczamy poniżej film dodany przez terapeutkę z Centrum Terapii Autyzmu ze Stanów Zjednoczonych. Terapeuci pracujący w ośrodku Kaufmanów publikują filmy kanale youtube Centrum Terapii Son-Rise, w których demonstrują techniki pracy z dziećmi oraz pomysły na nowe zabawy. Poniższa zabawa ma na celu pracę nad kontaktem wzrokowym. Nauczyciel wykazuje się entuzjazmem, ekscytacją i energią. Całą uwagę skupia na swojej twarzy dzięki dobrej organizacji przestrzeni. W taki sposób dzięki dobrej zabawie, dziecko zachęcane jest do patrzenia w oczy.

Praca nad przekonaniami

Filarem metody Son-Rise jest bezwarunkowa akceptacja dziecka i praca nad własnymi przekonaniami na co dzień. Metoda przyjmuje założenie, że nikt nie ma pełnej kontroli nad tym co się nam przydarza, ale każdy może kontrolować własne przekonania o wydarzeniach.

Dziecko jest mało zaangażowane w nową zabawę. Pewnie nie podoba mu się moja nowa propozycja zabawy. Lepiej tego nie próbować. Czuję się zawiedziony i zniechęcony.

Zmień to przekonanie na: Dziecko jest mało zaangażowane w nową zabawę. Na pewno jest jakąś przyczyna! Spokojnie staram się ją odkryć i nie zniechęcam się, próbuję dalej. Mam poczucie nadziei i sensowności działań.

Osoby pracujące z dzieckiem z autyzmem muszą szczególnie zadbać o siebie i o swoje przekonania. Terapeuci mogą pracować efektywnie, kiedy czują się dobrze z dzieckiem, są optymistycznie nastawieni i pełni nadziei dlatego powinni na bieżąco weryfikować swoje przekonania.

Metoda Opcji w Polsce

W Polsce metodę Son-Rise rozpowszechnia Fundacja Być Bliżej Siebie –  http://bycblizejsiebie.pl/

Jeżeli posiadasz konto w serwisie Facebook i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej metody, dołącz do grupy https://www.facebook.com/groups/474287389313217/. Jest w niej ponad 500 członków z Polski, a użytkownicy chętnie dzielą się tam swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Zapraszamy również do dzielenia się komentarzami na temat metody Son-Rise pod tym artykułem!