Metoda Wideotreningu Komunikacji - VIT
Metoda Wideotreningu Komunikacji - VIT

Metoda Wideotreningu Komunikacji - VIT

28 lipca, 2015

Wideotrening Komunikacji (VIT – Video Interaction Training) to interwencja terapeutyczna podczas której dorosły (rodzic, terapeuta lub nauczyciel) pracuje z trenerem omawiając nagrania swoich interakcji z dzieckiem. Analizowanie pozytywych momentów w interakcji pomaga lepiej rozumieć podopiecznego i dostosować swoją komunikację do jego potrzeb.

Korzyści z użycia kamery w pracy terapeutycznej

Użycie kamery jest prostym sposobem, który pozwala zobaczyć rzeczywistość z innej perspektywy. Obserwując siebie i dziecko na nagraniu, wychodzimy poza własną rolę w danej sytuacji, dzięki temu dostrzegamy inne wymiary sytuacji. Dobre momenty można zatrzymać, oglądać wielokrotnie i analizować dzięki funkcji zwalniania. Do materiałów można wielokrotnie wracać, analizować powtórnie po kilku miesiącach.

Nagrywanie pracy terapeutycznej jest to proste, dające konkretne pozytywne efekty narzędzie, mimo, że wykorzystanie go budzi zwykle początkowe obawy. W ostatnich latach rozpowszechnienie technologii sprawia, że nagrywanie pracy jest stosowane przez wielu terapeutów i rodziców, niezależnie od metody VIT.

Oglądanie i analizowanie sposobów porozumiewania się:

 • zmniejsza ilość konfliktów i konfrontacji
 • buduje dobrą atmosferę interakcji
 • pozwala zauważać i doceniać sukcesy
 • sprzyja rozumieniu podopiecznych

Nabieranie świadomości własnych mocnych stron sprzyja:

 • podwyższeniu własnej motywacji
 • zwiększeniu pewności własnych kompetencji
 • samorozwojowi
 • byciu bardziej świadomym partnerem w interakcji
 • pełniejszemu wykorzystaniu własnych umiejętności

Zwiększenie wrażliwości na potrzeby dziecka:

 • pomaga w refleksji o potrzebach i samopoczuciu podopiecznych
 • zwiększa świadomość elementów interakcji oraz jak wpływają na podopiecznych
 • zwiększa ilość codziennych “małych sukcesów” w pracy i pozwala na pełniejsze ich docenianie

Metoda Wideotreningu Komunikacji

Metoda VIT możliwa jest do zastosowania wszędzie tam, gdzie do sukcesu potrzebna jest dobra komunikacja między ludźmi. W tej metodzie rodzic/wychowawca pracuje bezpośrednio z trenerem VIT na podstawie nagrań pracy z podopiecznym lub z grupą. Podstawą pracy jest chęć doskonalenia się ze strony rodzica/wychowawcy.

Podstawą dla rozpoczęcia pracy Metodą VIT są 2 przekonania:

 1. Każda osoba rozwija się dzięki relacjom i komunikacji.
 2. Konfrontacja z mocnymi stronami upewnia w pozytywnym, dodaje pewności siebie.

Metoda VIT ma ściśle określone zasady poufności. Filmów nie można udostępniać nikomu, bez pisemnej zgody.

Trenerzy VIT to osoby, który przeszły dwustopniowe szkolenie. Szkolenie obejmuje pracę przez kilka miesięcy pod superwizją osoby przeszkolonej jako Superwizor VIT. W Polsce jest tylko kilka osób z takimi uprawnieniami.

Jak powstała metoda

Metoda VIT wywodzi się z praktyki. Powstała w Holandii, stosowana była początkowo w domach dziecka, odniosła widoczne efekty i szybko zdobyła uznanie. Obecnie stosuje się ją w wielu krajach Europy. Niektóre specjalistyczne placówki tj. poradnie, szkoły, ośrodki terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu stosują VIT jako formę wewnętrznego szkolenia się kadry. Metoda jest uzasadniona teoretycznie m.in na podstawie teorii uczenia się i teorii empowerment.

Praca z trenerem VIT

Praca z trenerem VIT ma kilka etapów:

 1. Spotkanie rodzica lub wychowawcy z trenerem – przedyskutowanie oczekiwań, celu pracy.
 2. Sesja nagraniowa podczas której trener nagrywa fragment wspólnej aktywności dorosłego z podopiecznym (ok. 5-10 minut), jest to dowolny moment w którym są zaangażowani we wspólną aktywność.
 3. Trener analizuje nagranie, zwracając uwagę na pozytywne momenty.
 4. Dorosły i trener spotykają się, wspólnie oglądają nagrania najbardziej pozytywnych i udanych momentów tj. momenty porozumienia, dzielenia uwagi, zrozumienia siebie na wzajem, dzielenia radości; z uwzględnieniem „dzięki czemu to się udało, jak do tego doszło” i wyznaczają ćwiczenia, czyli ustalają co warto kontynuować w komunikacji z podopiecznym.

W zależności od potrzeb i dynamiki pracy wykonuje się kilka – kilkanaście nagrań i omówień.

Metoda VIT pod nazwą Video Interaction Guidance stosowana jest powszechnie Wielkiej Brytanii w pomocy społecznej, szkolnictwie, rodzinach z dziećmi problemami wychowawczymi, placówkach wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Film (po angielsku) przedstawia metodę oraz jej zastosowanie.

Co myślicie o VIT? Jakie macie doświadczenia z nagrywania siebie podczas ćwiczenia z dzieckiem?

Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
Polski Autyzm © 2021