Podstawowe informacje wyjaśniające czym jest autyzm, znajdziesz w artykule Autyzm - prostymi słowami

Metoda Wideotreningu Komunikacji – VIT

Nagrywanie interakcji z dzieckiem i omawianie ich pomaga być bardziej otwartym na potrzeby podopiecznego. Kamera wideo jest coraz częściej wykorzystywana w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Metodą, która opiera się na analizowaniu nagrań jest Wideotrening Komunikacji, jest to metoda samodoskonalenia się dla rodziców i terapeutów.

Autor: Jorge Royan CC 3.0
Autor: Jorge Royan CC 3.0

Korzyści z użycia kamery w pracy terapeutycznej

Użycie kamery jest prostym sposobem, który pozwala zobaczyć rzeczywistość z innej perspektywy. Wychodząc poza własną rolę w danej sytuacji i obserwując siebie i dziecko na nagraniu, dostrzegamy inne wymiary sytuacji. Dobre momenty można zatrzymać, oglądać wielokrotnie i analizować dzięki funkcji zwalniania. Do materiałów można wielokrotnie wracać, analizować powtórnie po kilku miesiącach. Nagrywanie pracy terapeutycznej jest to proste, dające konkretne pozytywne efekty narzędzie, mimo, że wykorzystanie go budzi zwykle początkowe obawy. W ostatnich latach rozpowszechnienie technologii sprawia, że nagrywanie pracy jest stosowane przez wielu terapeutów i rodziców, niezależnie od metody VIT.

Kamera wideo używana jest bardzo często w pracy z osobami z autyzmem. Obserwując nagrania własnej pracy odnosimy korzyści.

Poznanie dróg porozumiewania się:

 • zmniejsza ilość konfliktów i konfrontacji,
 • buduje dobrą atmosferę interakcji,
 • pozwala doceniać sukcesy,
 • sprzyja rozumieniu podopiecznych.

Nabieranie świadomości własnych mocnych stron sprzyja:

 • podwyższeniu własnej motywacji,
 • zwiększeniu pewności własnych kompetencji,
 • samorozwojowi,
 • byciu bardziej świadomym partnerem w interakcji,
 • pełniejszemu wykorzystaniu własnych umiejętności.

Zwiększenie wrażliwości na potrzeby dziecka:

 • pomaga w refleksji o potrzebach i samopoczuciu podopiecznych,
 • zwiększa świadomość elementów interakcji oraz jak wpływają na podopiecznych,
 • zwiększa ilość codziennych “małych sukcesów” w pracy i pozwala na pełniejsze ich docenianie.

Metoda Wideotreningu Komunikacji

Metoda, która wykorzystuje wszystkie te korzyści to VIT (skrót z angielskiego: video interaction training) jest to metoda możliwa do zastosowania wszędzie tam, gdzie do sukcesu potrzebna jest dobra komunikacja między ludźmi. W tej metodzie rodzic/wychowawca pracuje bezpośrednio z trenerem VIT na podstawie nagrań pracy z podopiecznym lub z grupą. Podstawą pracy jest chęć doskonalenia się ze strony rodzica/wychowawcy.

Podstawą Metody VIT są przekonania:
Każda osoba rozwija się dzięki relacjom i komunikacji.
Konfrontacja z mocnymi stronami upewnia w pozytywnym, dodaje pewności siebie.

Metoda VIT ma ściśle określone zasady poufności, materiałów nie udostępnia się nikomu bez pisemnej zgody. Aby zostać trenerem VIT trzeba przejść określoną procedurę . Szkolenie obejmuje pracę przez kilka miesięcy pod superwizją osoby przeszkolonej jako Superwizor VIT, w Polsce jest tylko kilka osób z takimi uprawnieniami. Szkoleniem trenerów zajmuje się głównie Fundacja Plus z Krakowa.

Jak powstała metoda

Metoda VIT wywodzi się z praktyki. Powstała w Holandii, stosowana była początkowo w domach dziecka, odniosła widoczne efekty i szybko zdobyła uznanie. Obecnie stosuje się ją w wielu krajach Europy. Niektóre specjalistyczne placówki tj. poradnie, szkoły, ośrodki terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu stosują VIT jako formę wewnętrznego szkolenia się kadry. Metoda jest uzasadniona teoretycznie m.in na podstawie teorii uczenia się i teorii empowerment.

Praca z trenerem VIT

Praca z trenerem VIT przebiega według określonej procedury.

 1. Spotkanie rodzica lub wychowawcy z trenerem w celu przedyskutowania oczekiwań, celu pracy.
 2. Sesja nagraniowa podczas której trener nagrywa fragment wspólnej aktywności dorosłego z podopiecznym (ok. 5-10 minut), jest to dowolny moment w którym są zaangażowani we wspólną aktywność.
 3. Trener analizuje nagranie, zwracając uwagę na pozytywne momenty.
 4. Dorosły i trener spotykają się, wspólnie oglądają nagrania najbardziej pozytywnych i udanych momentów tj. momenty porozumienia, dzielenia uwagi, zrozumienia siebie na wzajem, dzielenia radości; z uwzględnieniem „dzięki czemu to się udało, jak do tego doszło” i wyznaczają ćwiczenia, czyli ustalają co warto kontynuować w komunikacji z danym podopiecznym.

W zależności od potrzeb i dynamiki pracy wykonuje się kilka – kilkanaście nagrań i omówień.

Metoda VIT pod nazwą Video Interaction Guidance stosowana jest powszechnie Wielkiej Brytanii w pomocy społecznej, szkolnictwie, rodzinach z dziećmi problemami wychowawczymi, placówkach wspierających osoby z niepełnosprawnością. Poniższy film w języku angielskim przedstawia metodę oraz jej zastosowanie.

Co myślicie o VIT? Jakie macie doświadczenia z nagrywania siebie podczas ćwiczenia z dzieckiem?

Podobne artykuły