Centralna koherencja – składanie rzeczywistości z puzzli

Centralna koherencja to umiejętność składania elementów sytuacji w całość. Hipoteza słabej centralnej koherencji w autyzmie pozwala nam lepiej rozumieć niektóre zachowania dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu.

Mozaika fotograficzna. Licencja:CC 2.5
Mozaika fotograficzna. Licencja:CC 2.5

Czym jest centralna koherencja

Przez centralną koherencję (spójność) rozumiemy umiejętność składania wielu informacji, które docierają do naszego mózgu w całość. Poszukiwanie ogólnego sensu/kontekstu sytuacji jest przejawem silnej centralnej koherencji.

Koherencję często opisuje się za pomocą metafory lasu: słaba centralna koherencja jest to widzenie drzew a niedostrzeganie lasu, silna – widzenie lasu a niedostrzeganie drzew.

Kiedy podchodzi do Ciebie na ulicy obcy mężczyzna, szukasz w tej sytuacji kontekstu, dzięki czemu jest dla Ciebie zrozumiała: mężczyzna ma plecak i trzyma mapę miasta i przewodnik, jest turystą i zapyta o drogę do zabytku, którego poszukuje. Wiesz jak się poczuć i zachować: wiele razy udzielałeś takich informacji, zareagujesz serdecznością, żeby gość poczuł się dobrze. Jeśli mężczyzna, który podchodzi do Ciebie zatacza się i ma podartą kurtkę, zapewne Twoja reakcja i odbiór sytuacji będą odmienne. Osoba ze słabą koherencją centralną nie dostrzega całego kontekstu i w obu przypadkach może koncentrować się na jednym wrażeniu np. na kolorze spodni podchodzącego mężczyzny. Zachowanie tej osoby nie będzie dostosowane do sytuacji.

Centralna koherencja w autyzmie

Wiemy, że postrzeganie świata poprzez zmysły jest u osób ze spektrum autyzmu nietypowe np. sensoryzmy. Badacze chcieli dowiedzieć się w jak wygląda sposób organizowania informacji, które docierają ze zmysłów do mózgu z wiedzą, którą już mają.

W jednym z eksperymentów dzieci układały dwa rodzaje puzzli. Jedne z prostokątnymi elementami i rysunkiem a drugie z elementami bez obrazka, ale o kształcie, który zwykle mają puzzle. Dzieci z autyzmem lepiej niż rówieśnicy układały puzzle drugie, układanie ich sprawiało im większą satysfakcję. Dzieci nie zwracały uwagi na kontekst – co układają i co wyłoni się z gotowego obrazka, a jedynie na szczegół – kształt puzzla.

Co wynika z zaburzeń centralnej koherencji

Jakie znaczenie ma koherencja? Styl myślenia cechujący się słabą centralną koherencją rzutuje na sposób uczenia się i kontaktowania z ludźmi. Może wyjaśniać niektóre z objawów autyzmu i związanych z nimi zachowań np. trudności w rozpoznawaniu twarzy, trudności w reagowaniu na polecenia kierowane do całej klasy, poznawanie z upodobaniem detali tematów własnych zainteresowań, mylenie zaimków (kiedy użyć „ja” a kiedy „ty” zależy od kontekstu sytuacji) lub wychwytywanie szczegółów o których inni nie pomyśleli.

Co o tym myślicie? Czy dostrzegacie zachowania dzieci, które można wyjaśniać zaburzeniami centralnej koherencji?

Podobne artykuły