Podstawowe informacje wyjaśniające czym jest autyzm, znajdziesz w artykule Autyzm - prostymi słowami

Spektrum zaburzeń autyzmu – co kryje się pod tym pojęciem

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, którego objawy widoczne są zazwyczaj w pierwszych 3 latach życia. Spektrum zaburzeń oznacza duże zróżnicowanie objawów u różnych osób.

parasolka

Autyzm nie jest chorobą

Autyzm nie jest chorobą, ale całościowym zaburzeniem rozwoju. Oznacza to, że osoby z autyzmem odbierają świat i myślą w odmienny sposób niż tzw. osoby neurotypowe. Objawy autyzmu nie są czymś co pojawia się i przechodzi, ale związane są ze sposobem funkcjonowania mózgu. Kolejne badania ukazują autyzm jako złożone zaburzenie. Nie wykryto dotychczas jednej przyczyny autyzmu, ani jednego efektywnego sposobu leczenia.

Dlaczego spektrum?

Główne zaburzenia w autyzmie widoczne są w sferze komunikacji i interakcjach społecznych oraz związane z elastycznością – występowanie powtarzalnych, stereotypowych aktywności. Trudności w tych sferach nazywa się czasem triadą autystyczną. Osoby ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować w różny sposób w zależności od nasilenia poszczególnych objawów w tych 3 sferach rozwoju, niektóre osoby mają głębokie zaburzenia a inne łagodne trudności. Terapeuci pracujący z osobami z autyzmem zgodnie stwierdzają, że każda osoba z autyzmem jest zupełną indywidualnością i u każdej z osób autyzm wygląda zupełnie inaczej. W związku z taką różnorodnością objawów, obecnie używane jest określenie spektrum zaburzeń autystycznych.

Początki wiedzy o autyzmie

Autyzm po raz pierwszy został opisany przez Leo Kannera w 1943 roku. Grupę dzieci, którą nazwał autystycznymi opisał również Hans Asperger w 1944 roku. Obaj pracowali niezależnie od siebie i obaj użyli tego samego słowa – autystyczny. Opisali przypadki dzieci i podjęli próbę wyjaśnienia ich zaburzeń opisując m.in. izolowanie się, potrzebę niezmienności, zainteresowanie przedmiotami i brak zainteresowania ludźmi, trudności w komunikowaniu się i w interakcji społecznej.

Wiedza na temat autyzmu nadal jest niekompletna, wiele jest niewiadomych i wyzwań dla naukowców i praktyków. Jest ciągle intensywnie poszerzana i weryfikowana. W najnowszej klasyfikacji DSM-V używanej w procesie diagnozowania zrezygnowano z wyodrębniania jednostek w spektrum autyzmu, znajdziemy w niej jedynie pojęcie spektrum zaburzeń autystycznych. Wiemy, że autyzm nie jest kilkoma osobnymi zaburzeniami, ale spektrum objawów. Naukowcy doskonalą też wiedzę na temat leczenia i terapii autyzmu i poszukują najlepszych metod terapii.

Podobne artykuły