Podstawowe informacje wyjaśniające czym jest autyzm, znajdziesz w artykule Autyzm - prostymi słowami

Autyzm i pokrewne zaburzenia rozwojowe

Podczas wizyt u specjalistów możecie usłyszeć wiele nazw zaburzeń zbliżonych do autyzmu lub „rodzajów autyzmu”. W tym artykule opisujemy skąd biorą się te różnice w pojęciach, dzięki czemu łatwiej będzie Wam orientować się w terminach używanych podczas diagnozy i w kontakcie ze specjalistami.

różne-drzewa

Zmiany w klasyfikacjach używanych do diagnozowania

Przed lekturą zachęcamy do przejrzenia artykułu artykułu o spektrum zaburzeń autyzmu, w którym wyjaśniamy aktualny sposób pojmowania autyzmu oraz do artykułu o klasyfikacjach diagnostycznych, gdzie dokładniej opisujemy 2 istniejące klasyfikacje diagnozowania zdrowia psychicznego, używane też do diagnozy autyzmu.

Klasyfikacje diagnostyczne wyznaczają granice zaburzeń i kryteria do diagnozowania. Listy objawów i nazwy zaburzeń użyte w klasyfikacjach są wiążące dla psychologów i psychiatrów diagnozujących zaburzenia u ludzi. Istnieją 2 klasyfikacje DSM i ICD. Od kilku lat obowiązuje nowa wersjach klasyfikacji DSM-V, druga klasyfikacja ICD-10 jest ciągle w wersji starszej i wersja nowa ICD-11 jest przygotowywana.

Zaburzenia pokrewne do autyzmu to określenie stosowane w klasyfikacji ICD-10. Według najnowszej wersji drugiej klasyfikacji – DSM-V w diagnozowaniu nie wyodrębnia się już osobnych zaburzeń „wewnątrz” spektrum autyzmu tj. Zespół Aspergera, autyzm atypowy. W Polsce oficjalnie obowiązującą klasyfikacją jest ICD-10.

Zespół Aspergera (ZA)

Zespół Aspergera jest kojarzony z tzw. wysokim funkcjonowaniem, jest to zaburzenie będące częścią spektrum autyzmu. Informacje o ZA znajdziecie w osobnym artykule: Zespół Aspergera.

Autyzm atypowy

Autyzm atypowy jest wyodrębniany w ICD-10 i różni się od klasycznego autyzmu (zwanego autyzmem dziecięcym lub autyzmem Kannerowskim) późnym wystąpieniem pierwszych objawów – około 3 roku życia lub później oraz niespełnianiem wszystkich kryteriów autyzmu zawartych w klasyfikacji diagnostycznej. Jeśli objawy występują przed 3 rokiem życia, specjaliści mogą również zdiagnozować autyzm atypowy, o ile objawy nie spełniają wszystkich kryteriów do zdiagnozowania autyzmu dziecięcego. W najnowszej klasyfikacji DSM-V nie wyróżnia się autyzmu atypowego jako osobnej jednostki.

Zespół Retta

Zespół Retta ma podłoże genetyczne, dotyczy jedynie dziewczynek – chłopcy z tą samą mutacją genu umierają przed narodzinami lub tuż po narodzinach. Jest to zaburzenie, które na wczesnym etapie może być mylone z autyzmem, ponieważ w przebiegu choroby około 18 miesiąca życia dziecko traci zainteresowanie światem, umiejętność mówienia. Pojawiają się stereotypowe ruchy rąk tj. klaskanie, dotykanie twarzy i okolic ust, ruchy przypominające ruchy rąk, przypominające stereotypowe ruchy dzieci ze spektrum autyzmu. Dalszy przebieg Zespołu Retta różni się od objawów spektrum autyzmu, ostateczną diagnozę Zespół Retta popierają badania genetyczne. Zespół Retta jest chorobą genetyczną i dlatego wykreślono go z najnowszej klasyfikacji DSM-V.

Dziecięce zaburzenie dezintegracyjne (PDD, Zespół Hellera)

PDD jako osobną jednostkę znajdziemy w ICD-10. PDD jest zaburzenie w którym początkowo rozwój przebiega typowo a po 24 miesiącu życia następuje regres w rozwoju, który zwykle następuje powoli i dotyczy umiejętności społecznych, mowy i komunikacji, umiejętności ruchowych, panowania nad zwieraczami. Pod względem zachowań dziecka zaburzenie dezintegracyjne jest podobne do autyzmu i również terapia przebiega podobnie. U dzieci z PDD okres stopniowego tracenia umiejętności zatrzymuje się zwykle po kilku miesiącach i stabilizuje się. Według klasyfikacji diagnostycznej DSM-V zaburzenie nie jest diagnozowane jako osobna jednostka, ale jest częścią spektrum autyzmu.

Autyzm wysokofunkcjonujący (HFA – High-functioning autism)

Autyzm wysokofunkcjonujący nie jest osobnym zaburzeniem i nie znajduje się w żadnej z klasyfikacji diagnostycznych. W ten sposób określa się osoby z autyzmem, które są w normie intelektualnej (powyżej 70 punktów IQ według skali Wechslera).

Podobne artykuły