Jak często występuje autyzm?
Jak często występuje autyzm?

Jak często występuje autyzm?

18 czerwca, 2015

Autyzm występuje u ok. 1 na 54 dzieci w Stanach Zjednoczonych. W Europie określa się rozpowszechnienie spektrum autyzmu na ok. 1 na 100 dzieci. Autyzm diagnozowany jest coraz częściej na przestrzeni ostatnich lat. Eksperci mówią, że wynika to z większej świadomości autyzmu oraz z rozszerzenia kryteriów diagnostycznych.

Jak częsty jest autyzm?

Dane statystyczne różnią się w zależności od szerokości geograficznej, przyjętych w badaniach kryteriów i są ciągle uaktualniane. Badanie z 2014 roku zebrane wśród dzieci w USA w wieku 8 lat wskazują, na 1 na 54 dzieci. Dane z badań naukowych w krajach Europy i Azji wskazują na ok. 1% populacji. Nie ma dokładnych informacji na temat rozpowszechnienie autyzmu w Polsce. Przyjmuje się za reprezentatywne dane z badań z innych krajów w Europie.

Statystyki wskazują, że autyzm diagnozowany jest u chłopców około 4 razy częściej niż u dziewcząt.

Wzrasta liczba osób z diagnozą autyzmu

Liczba osób z diagnozą spektrum autyzmu znacznie wzrasta na przestrzeni ostatnich lat.

Dane z USA (CDC) wskazywały:

  • 1 na 54 dzieci w 2014 roku
  • 1 na 68 dzieci w 2012 roku
  • 1 na 150 dzieci w 2000 roku

Wzrost rozpowszechnienie autyzmu obserwowany jest od początku lat 90, nie tylko w USA, ale też w innych częściach świata. Czasami ogromny wzrost diagnoz ze spektrum autyzmu określany jest jako „epidemia autyzmu”.

Rozpowszechnienie autyzmu w przeliczeniu na 1000 dzieci w kolejnych latach, aż do 2014 roku.
Rozpowszechnienie autyzmu w przeliczeniu na 1000 dzieci w kolejnych latach, aż do 2014 roku.

Dlaczego rozpowszechnienie autyzmu wzrosło?

Eksperci mówią, że wzrost rozpowszechnienia autyzmu w dużej mierze wynika z większej świadomości autyzmu oraz ze zmiany sposobu rozumienia autyzmu, które spowodowało zmianę kryteriów używanych do diagnozowania.

Rozszerzenie kryteriów diagnostycznych

Leo Kanner, który po raz pierwszy opisała autyzm w 1943 roku, uważał, że jest to bardzo rzadkie zaburzenie. Kryteria autyzmu według Kannera obejmowały jedynie dzieci z dużym nasileniem autyzmu. Stopniowo rozumienie autyzmu się zmieniało. Badacze dostrzegli, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć jednocześnie autyzm. W latach 90 do klasyfikacji DSM-4 włączono Zespół Aspergera. Dzieci, które miały mniejsze nasilenie autyzmu zaczęły otrzymywać diagnozę.

Wzrost świadomości

Od lat 90. coraz więcej mówi się o autyzmie. Lekarze, nauczyciele i psychologowie mają większą wiedzę na temat autyzmu i są w stanie rozpoznawać przejawy autyzmu u dzieci. Rodzice i krewni częściej słyszą o autyzmie np. w internecie, w filmach, w kampaniach społecznych. Jeśli rodzic niepokoi się rozwojem dziecka ma dużo łatwiejszy dostęp do wiedzy oraz do specjalistów. W USA od 2006 roku pediatrzy mają obowiązek wykonania testu przesiewowego pod kątem autyzmu dzieciom w wieku 18-36 miesięcy.

Inne czynniki

Wiele dzieci z autyzmem do niedawna otrzymywało diagnozę niepełnosprawności intelektualnej. Dlatego, kiedy liczba diagnoz autyzmu wzrosła, spadła liczba diagnoz niepełnosprawności intelektualnej.

Obecnie wiadomo, że dzieci w spektrum autyzmu często mają współwystępujące zaburzenia rozwoju. Dlatego dzieci z diagnozą ADHD częściej trafiają na diagnozę autyzmu a psychiatra może postawić obie diagnozy.

Można też spotkać się z głosami mówiącymi, że niektóre czynniki biologiczne lub środowiskowe mogą wyjaśnić wzrost diagnoz. Takimi czynnikami może być wyższy wiek rodziców lub wcześniactwo.

Współwystępują

Autyzm bardzo często współwystępuje z innymi diagnozami. Niektóre osoby w spektrum autyzmu mają niepełnosprawność intelektualną (ok. 30-40%). Często trudno jest zmierzyć możliwości intelektualne osoby z autyzmem.

Często współwystępuje także: ADHD (ok. 30-50% według różnych danych), zaburzenia lękowe (ok. 40%), depresja (ok. 30%), epilepsja (ok. 20%).

Źródła:

  • McCauley, J., Elias, R., & Lord, C. (2020). Trajectories of co-occurring psychopathology symptoms in autism from late childhood to adulthood. Development and Psychopathology, 1–16.
  • CDC.gov
  • spectrumnews.org

 

Autyzm - czym jest autyzm?

Autyzm - czym jest autyzm?

Autyzm u każdej osoby objawia się trochę inaczej, dwie osoby z taką samą diagnozą mogą mieć bardzo różne zachowania i możliwości, dlatego mówi się o spektrum zaburzeń - od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia. Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem postrzegania świata i myślenia.
Przyczyny autyzmu

Przyczyny autyzmu

Przyczyna autyzmu według obecnego stanu wiedzy nie jest znana. Przez wiele lat poszukiwano genu lub innego czynnika wywołującego zaburzenie. Z badań wyłaniał się coraz bardziej złożony obraz spektrum autyzmu. Obecnie badacze uważają, że pojedyncza przyczyna nie istnieje.
Zespół Aspergera - objawy i diagnoza

Zespół Aspergera - objawy i diagnoza

Zespół Aspergera określany jest często jako łagodna forma autyzmu. Wielu wybitnych ludzi miało ten unikalny zestaw cech. Osoby z ZA mają trudności w kontaktach społecznych, często są zaciekawione wąską dziedziną wiedzy.
Spektrum autyzmu - co to znaczy?

Spektrum autyzmu - co to znaczy?

Autyzm jest szerokim spektrum zaburzeń, oznacza to duże zróżnicowanie objawów u różnych osób. 2 osoby z autyzmem mogą mieć zupełnie inne objawy. Autyzm nie jest chorobą, ale całościowym zaburzeniem rozwoju.
Autyzm i pokrewne zaburzenia rozwojowe

Autyzm i pokrewne zaburzenia rozwojowe

Podczas wizyt u specjalistów możecie usłyszeć wiele nazw zaburzeń zbliżonych do autyzmu lub "rodzajów autyzmu". W tym artykule przeczytacie skąd biorą się te różnice w pojęciach, dzięki czemu łatwiej będzie Wam orientować się w terminach używanych podczas diagnozy i w kontakcie ze specjalistami.
Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
Polski Autyzm © 2021