Rozpowszechnienie autyzmu – autyzm diagnozowany coraz częściej

Opublikowano: 18 czerwca 2015 | Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2016
Kategoria: Czym jest autyzm | Redakcja Polski Autyzm

Autyzm diagnozowany jest coraz częściej, nowe dane ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że dotyczy 1 na 68 dzieci. Równolegle polepsza się system wsparcia rodzin z dziećmi z autyzmem, zasób wiedzy o autyzmie oraz o świadomość ważnej roli wczesnego wykrywania autyzmu i wczesnej interwencji terapeutycznej.

Jak powszechny jest autyzm

Dane statystyczne różnią się w zależności od szerokości geograficznej, przyjętych kryteriów i są ciągle uaktualniane, dlatego dane podane w artykule proponujemy traktować orientacyjnie. Statystyki z Amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wskazują, że 1 na 68 dzieci w Ameryce ma diagnozę spektrum autyzmu. Dane z ONZ mówią o 1 na 150 dzieci w Europie. W Wielkiej Brytanii dane The National Autistic Society wskazują występowanie u dzieci na poziomie 1,1% (ok. 700 000 osób w całej populacji Wielkiej Brytanii). Nie ma dokładnych informacji na temat rozpowszechnienie autyzmu w Polsce. Przyjmuje się za reprezentatywne dane z badań z innych krajów europejskich.

Plakt informacyjny Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych
Plakt informacyjny Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych

Dlaczego wzrasta liczba osób z autyzmem

Liczba osób z diagnozą spektrum autyzmu znacznie wzrasta. W Stanach Zjednoczonych mówi się o 10-krotnym wzroście diagnozowania autyzmu na przestrzeni ostatnich 40 lat. Tak duży wzrost nazywany jest niekiedy „epidemią autyzmu”. Według specjalistów wzrost rozpowszechnienia autyzmu może być wynikiem lepszego systemu wsparcia, dostępu do diagnozowania oraz wzrostu wiedzy na temat autyzmu i świadomości społecznej. Można też spotkać się z głosami mówiącymi, że tak wysokiego wzrostu występowania autyzmu nie można uzasadnić jedynie lepszym systemem wsparcia i należy poszukiwać innych czynników związanych z obecnym stylem życia lub stanem środowiska, które mogą być przyczynami zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dalsze statystyki dotyczące autyzmu

Statystyki dotyczące spektrum autyzmu wskazują, że autyzm diagnozowany jest u chłopców około 4 razy częściej. Z autyzmem współwystępuje niepełnosprawność intelektualna, kilka lat temu przyjmowało się, że około 80% osób z autyzmem ma równocześnie niepełnosprawność intelektualną. Na dzień dzisiejszy badania wskazują, że jest to około 50% osób lub według niektórych badań 30-40%. Często trudno jest zbadać poziom inteligencji osoby z autyzmem standardowymi testami, uniemożliwiają to zaburzenia związane z uwagą, spostrzeganiem i odbiorem nowych sytuacji. Z autyzmem często współwystępuje ADHD (30-80% według różnych danych), zaburzenia lękowe (40%),  padaczka (20%).