Powstaje wyjątkowa szkoła podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu [Wrocław]
Powstaje wyjątkowa szkoła podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu [Wrocław]

Powstaje wyjątkowa szkoła podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu [Wrocław]

13 lipca, 2018

Szkoła, w której dzieci z autyzmem będą czuły się świetnie i otrzymają kompleksowe wsparcie – to wielkie marzenie rodziców.

Hania Adamczyk i Agnieszka Kałek, dwie doświadczone terapeutki, które pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu we Wrocławiu, opowiadają w jaki sposób tworzą autorską szkołę podstawową

Jak dobrze zacząć dzień

Od czego będzie zaczynał się dzień w szkole?

Każdy dzień rozpoczynać się będzie przygotowaniem wspólnego śniadania. Ten stały element dnia będzie nie tylko przyjemną rutyną i nauką samodzielności, ale przede wszystkim wspólnym celebrowaniem posiłku. To czas na rozmowy, dzielenie się ze sobą, nie tylko posiłkiem, ale i emocjami, z którymi dzieci rozpoczęły dzień. Po śniadaniu dzieci rozejdą się do swoich klas i razem ułożą obrazkowy plan dnia, dokonując wspólnych (czyli negocjowanych z kolegami i koleżankami z klasy!) wyborów.

Zajęcia – małe grupy i bliskie relacje

Jak liczne będą klasy?

Dzieci będą uczyły się w grupach czteroosobowych pod kierunkiem nauczyciela przy wsparciu psychologa i logopedy. Praca w tak kameralnym gronie pozwoli nauczycielom poznać indywidualne możliwości uczniów, wspierać ich w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu sukcesów. Małe grupy sprzyjają budowaniu poczucia bezpieczeństwa u dzieci i dają szansę na budowanie bliskich relacji z rówieśnikami. Poza tym pozwalają na ograniczenie bodźców (np. hałasu), które mogą rozpraszać uczniów i utrudniać im wykorzystywanie własnego potencjału.

Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 9:00 i trwają do 13:00. Edukacja odbywa się w dużej mierze w formie warsztatów. Będziemy uczyć się też na świeżym powietrzu. Do dyspozycji mamy nowy kompleks sportowy, gdzie można grać w gry zespołowe. Każde dziecko ma również terapię indywidualną z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym.

37000458_2174656195882134_1387002500753653760_n

Współpraca z sąsiadami – w drugim skrzydle budynku mieści się publiczna szkoła ogólnodostępna

Dlaczego zdecydowałyście się na takie rozwiązanie?

Zdecydowałyśmy się na otwarcie naszej szkoły w budynku, w którym mieści się publiczna szkoła podstawowa (mamy osobne skrzydło). Uważamy, że bliska współpraca dwóch miejsc np. wspólne wycieczki i organizacja wydarzeń, będzie miała dobry wpływ na uczniów ze spektrum autyzmu (jak również na dzieci z sąsiedztwa) 🙂

Dodatkowy plus to, że nasza mała grupa uczniów może korzystać ze wszystkich dobrodziejstw tej placówki.

szko

Niektórzy pewnie pytają, dlaczego nie zdecydowałyście się na otworzenie szkoły integracyjnej?

Według nas szkoła podstawowa to “nauka w jaki sposób się uczyć”. Każdy z nas – absolwentów szkoły – wie, że to nie wykute na pamięć wiadomości są najważniejszą rzeczą wyniesioną z edukacji.

Ważne dla dziecka ze spektrum autyzmu jest znalezienie właściwego sposobu, który pozwala mu samodzielnie zdobywać informacje i wykorzystywać je do samodzielnego rozwiązywania zadań i codziennych problemów. Dziecko powinno nauczyć się nie tyle wykonywania konkretnych zadań, ale umiejętności „radzenia sobie” –  czyli poszukiwania własnych rozwiązań w zależności od zmieniających się warunków sytuacji.

Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudności z generalizacją, tzn. z przeniesieniem umiejętności nauczonej w jednej sytuacji na inne sytuacje np. dziecko potrafi wykonywać obliczenia jedynie podczas zadań w szkole, ale nie wykorzystuje tego w sklepie, na przystanku, w kuchni czy podczas zabawy.

Mała klasa terapeutyczna, maksymalnie zindywidualizowana i nastawiona na potrzeby dziecka, jest doskonałym środowiskiem do takiej „nauki w jaki sposób się uczyć”. Dziecko, które nabędzie odpowiednich umiejętności w pierwszych latach edukacji, w następnym etapie może być gotowe do podjęcia nauki w większej grupie.

Terapia poprzez relację i poprzez doświadczanie

Waszym podejściem jest „nauka uczenia się”, co jeszcze możecie powiedzieć o terapii prowadzonej w szkole?

Uważamy, że najważniejsza w rozwoju człowieka jest możliwość nawiązywania bliskich relacji z innymi ludźmi. Zależy nam na tym, by nasi uczniowie potrafili nawiązywać satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami i innymi osobami w swoim otoczeniu. Będziemy wpierać dzieci w lepszym poznaniu samych siebie – swoich potrzeb, mocnych i słabych stron. W szkole będziemy prowadzić intensywny trening umiejętności społecznych (TUS) czyli grupowe zajęcia, w czasie których dzieci będą uczyć się rozpoznawania emocji u siebie i innych, odczytywania gestów czy przestrzegania zasad i norm społecznych.

Przykładowo, dzieci będą ćwiczyć opowiadanie o swoich doświadczeniach czy zainteresowaniach lub uczyć się jak radzić sobie w różnych sytuacjach z życia codziennego.

Podstawa programowa w szkole będzie dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu. Będziemy się uczyć i doświadczać w różnych sytuacjach , również poza murami szkoły. Ważny jest dla nas kontakt ze światem pozaszkolnym. Chcemy intensywnie uczestniczyć w dynamicznym życiu miasta. Będziemy chodzić do muzeów, teatrów, kawiarni, parków. Chcemy, aby umiejętności zdobyte w szkole, mogły być zastosowane w wielu realnych życiowych sytuacjach.

36988095_2174656192548801_2242872204469469184_n

Kolejną kluczową sprawą jest umiejętność komunikowania się z drugą osobą. Wielu z naszych podopiecznych nie posługuje się mową, dlatego korzystamy z alternatywnych metod komunikacji takich jak gesty (np. makaton) lub obrazki (np. PECS, program MÓWik). Sposób ich wykorzystania dostosowujemy do indywidualnych możliwości dziecka.

Dobrze rozumiemy, że w szkole rola rodziców jest szczególna. Plany terapii tworzymy wspólnie i ewaluujemy je co 3 miesiące, żeby wychodziły naprzeciw aktualnym potrzebom dzieci. Jesteśmy otwarte na dyskusje, spotkania, konsultacje. W szkole chcemy zorganizować grupę wsparcia dla rodziców pod opieką psychologa, który pomoże rodzicom rozwiązywać rodzicom również problemy pozaszkolne. Planujemy również możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz warsztatach dla rodziców i rodzeństwa.

37002704_2174656142548806_8444928803800612864_n
(Wszystkie zdjęcia zostały zrobione podczas warsztatów w galerii sztuki, prowadzonych jako wydarzenie towarzyszące wystawie Z Innej Perspektywy, zorganizowanej przez Fundację Kolorowa Inicjatywa)

Potrzebujemy szkół dedykowanych dzieciom z autyzmem

Kiedy zdecydowałyście się na otwarcie szkoły?

Od lat wspieramy rodziny osób ze spektrum autyzmu. Na co dzień prowadzimy terapię z dziećmi. Niejednokrotnie podczas rozmów z rodzicami słychać było niepokój i obawę o dalszą edukację po zakończeniu etapu przedszkolnego. We Wrocławiu istnieją tylko trzy szkoły dedykowane dzieciom ze spektrum autyzmu – a potrzeba istnienia takich szkół jest ogromna!

Hanna Adamczyk (dyrektor placówki / główny terapeuta)

35267195_233412883911129_5143463232358318080_oPrezes fundacji Kolorowa Inicjatywa, nadzór merytoryczny nad Kolorową Akademią.

Pedagog specjalny o specjalizacji edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, terapeuta, instruktor metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz historyk.

Specjalizuje się w terapii i diagnozie funkcjonalnej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach.

W pracy najważniejsze jest dla niej rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka oraz zastosowanie kompleksowego, wieloaspektowego oddziaływania terapeutycznego. Priorytetem jest pomoc rodzicom dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wzmocnieniu się w kompetencjach rodzicielskich oraz zdobyciu umiejętności wykorzystania codziennych sytuacji do rozwoju prawidłowych relacji społecznych.

Zdobyła doświadczenie pracując jako dyrektor i terapeuta w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Dzień dobry, Subrideo). Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną. Obecnie zatrudniona w Poradni dla Osób z Autyzmem przy ul. Lindego, gdzie prowadzi grupy dzieci w wieku 6-10 oraz 10-13 lat. Diagnosta i terapeuta w ośrodku Alfa Aridani.

Agnieszka Kałek

35972004_239978906587860_3093246201177309184_n

Współzałożycielka fundacji Kolorowa Inicjatywa, która ma na celu wsparcie osób ze spektrum autyzmu w codziennym życiu w społeczeństwie.

Ukończyła studia na kierunkach: pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (magisterskie), pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną oraz wychowanie przedszkolne i opiekę nad dzieckiem (licencjackie) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Posiada doświadczenie w pracy z grupą dzieci ze spektrum autyzmu, w terapii indywidualnej oraz w kierowaniu placówką terapeutyczną (Przedszkole Subrideo). W pracy pedagoga najważniejsze są dla niej pokora, zaangażowanie i otwartość.

Swoje działania terapeutyczne koncentruje na budowaniu relacji z dziećmi i rozwijaniu umiejętności społecznych. Ceni współpracę z rodzicami, podkreślając ich ważną rolę w procesie terapeutycznym. W swojej pracy wykorzystuje różne metody i techniki pracy, podążając za potrzebami dzieci, wciąż poszukując inspiracji i doskonaląc swój warsztat.


Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu
ul. Aleja Pracy 24, Wrocław
Tel. 609-628-537, 693-172-998
E-mail: kolorowawroclaw@gmail.com
Strona: kolorowaakademia.eu

Fundacja Kolorowa Inicjatywa

28059127_170157600280545_6537336667295641420_n

Muzea przyjazne osobom z autyzmem

Muzea przyjazne osobom z autyzmem

Akcja pod nazwą "Miejsce przyjazne osobie z autyzmem" nabiera coraz większego rozmachu. Za swoje starania doceniane są kawiarnie, restauracje, muzea, przedszkola... Tym razem Fundacja Prodeste skoncentrowała się na muzeach. Jak stać się miejscem bardziej przyjaznym? - opowiadają pracownicy Fundacji, muzealnicy i uczestnicy zajęć w muzeach.
Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
Polski Autyzm © 2021