Edukacja dla dziecka ze spektrum autyzmu – jaką szkołę wybrać

Opublikowano: 25 lipca 2015 | Ostatnia aktualizacja: 1 maja 2018
Kategoria: Edukacja | Redakcja Polski Autyzm

W Polsce to rodzice decydują o rodzaju przedszkola i szkoły. Uczniowie z autyzmem mogą uczyć się w placówkach masowych, integracyjnych lub w klasach terapeutycznych. Jakie korzyści dzieci odnoszą w poszczególnych rodzajach placówek?

edukacja

Początki w przedszkolu

Kiedy warto wysłać dziecko ze spektrum autyzmu do przedszkola? To częsty dylemat rodziców i terapeutów małych dzieci. Każde dziecko objęte jest obowiązkiem szkolnym od 6 roku życia.

Dzieci z zaburzeniami rozwoju od wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole mogą uczestniczyć w zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju również w przedszkolach, które WWR realizują.

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, kiedy dziecko z autyzmem będzie odnosić korzyści z nauki w przedszkolu, zależy to – oprócz typu placówki i dobrej organizacji nauki w placówce – od dziecka i od jego zaburzeń, kompetencji oraz gotowości.

Przed dokonaniem ostatecznej decyzji pamiętajmy o uzyskaniu orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – jest to konieczna formalność.

Rodzaj placówki edukacyjnej

Kolejnym pytaniem jest charakter placówki: terapeutyczna, integracyjna lub masowa. W Polsce rodzice mają dowolność wyboru rodzaju szkoły. Każdy uczeń musi mieć odpowiedni poziom umiejętności społecznych i komunikacyjnych, żeby wchodzić w kontakt z nauczycielami i rówieśnikami. W przedszkolu integracyjnym i masowym umiejętności społeczne muszą być na wyższym poziomie, ponieważ dziecko ma dużo mniej indywidualnego wsparcia i powinno być bardziej gotowe na wchodzenie w kontakt z innymi i uczenie się od nich. W placówce terapeutycznej odnajdą się lepiej dzieci, które potrzebują indywidualnej uwagi i bardziej uporządkowanego środowiska.

Dużo zależy też od organizacji placówki, jako rodzice mamy prawo do otrzymywania informacji jakimi metodami terapeutycznymi pracują nauczyciele – jakie są cele terapeutyczne wyznaczone dla dziecka, w jaki sposób są one dostosowane do aktualnych umiejętności dziecka, jak strategie pomocne dla dziecka przenoszone są na różne sytuacje przedszkolne, w jaki sposób program nauczania dostosowywany jest do potrzeb dziecka oraz w jaki sposób monitorowane są postępy dziecka.

Wiele z tych informacji jest zawartych w dokumencie IPET – indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Przedszkole lub szkoła przygotowuje taki program dla każdego dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Rodzice mają prawo zaangażować się w tworzenie programu i często szkoła informuje o terminie spotkania, które ma na celu przedyskutowanie programu IPET dla dziecka.

Przedszkola i szkoły masowe – ogólnodostępne

Rodzice mogą zapisać dziecko ze spektrum autyzmu do ogólnodostępnej szkoły. Zwykle są to placówki najmniej przygotowane do sprostania potrzebom uczniów z zaburzeniami rozwoju. Autyzm jest zróżnicowanym spektrum zaburzeń, niektórzy uczniowie, którzy wymagają niewielkiego wsparcia w interakcjach z kolegami oraz w nauce, dobrze radzą sobie w szkołach ogólnodostępnych. Zdarza się również – zwykle w mniejszych miejscowościach – że szkoła masowa organizuje edukację i wsparcie dla ucznia z głębszymi zaburzeniami, w taki sposób, że dziecko aklimatyzuje się w niej bardzo dobrze. Czasami uczniowie z trudnościami mają w ramach szkoły zorganizowane nauczanie indywidualne.

Edukacja integracyjna

W placówkach integracyjnych dzieci z niepełnosprawnościami uczą się wspólnie ze zdrowymi rówieśnikami. Klasy i grupy są mniej liczne. W klasie uczy się 15-20 osób, w tym 3-5 uczniów z niepełnosprawnościami. W każdej klasie pracuje 2 nauczycieli i jeden z nich to nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny. Szkoła zatrudnia dodatkowych specjalistów pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami: logopedę, psychologa i innych specjalistów według potrzeb dzieci oraz organizuje dodatkowe zajęcia usprawniające.

Placówki terapeutyczne i placówki specjalne

Uczniowie z autyzmem mogą uczyć się placówkach terapeutycznych. Liczba uczniów w klasie to 2-4 osób. Odziały dla dzieci z autyzmem mogą być tworzone w ramach szkół specjalnych lub w ramach szkół masowych. Nauczyciel klasy terapeutycznej to zwykle pedagog specjalny z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, wspierany przez pomoc nauczyciela. Każda szkoła terapeutyczna będzie pracowała określonymi metodami, warto przed dokonaniem wyboru dowiadywać się w jaki sposób specjaliści będą pracować z dzieckiem, dobra współpraca specjalistów i rodziców to w terapii dziecka ogromny czynnik działający na plus.