Wczesne wspomaganie rozwoju – formalności

Wczesne wspomaganie rozwoju to interwencja terapeutyczna dla małego dziecka ze spektrum autyzmu. W ramach systemu edukacji możemy korzystać z darmowych zajęć WWR dla dziecka, po dopełnieniu formalności.

dziecko-na-rowerku

Po opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju do Poradni

Dziecko z zaburzeniami rozwojowymi, problemami zdrowotnymi, niepełnosprawne ma prawo do wczesnego wspomagania rozwoju (w skrócie WWR), zapewnianego przez system oświaty.

W celu uzyskania takiego wsparcia, należy zgłosić się do lokalnej (najbliższej naszego miejsca zameldowania) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi opinie o WWR wydają najczęściej poradnie specjalistyczne np. 1 poradnia w mieście jest wyspecjalizowana we wspieraniu dzieci z autyzmem i właśnie do tej należy się udać.

Przykładowy wniosek o wydanie opinii o WWR z Poradni nr 20 w Warszawie

Każda poradnia informuje, zwykle publikując na stronie internetowej, jak powinien wyglądać wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Zwykle można wydrukować wzór wniosku oraz wypełnić go odręcznie. W wyznaczonym terminie odbywa się posiedzenie zespołu orzekającego. Kilku specjalistów bada dziecko i na podstawie badania wydaje opinię.

Wczesne wspomaganie – dla kogo, ile godzin

Wczesne wspomaganie obowiązuje od momentu wykrycia cech niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Obejmuje 4-8 godzin miesięcznie pracy dziecka z różnymi specjalistami – logopedą, psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą. Ilość godzin powinna być dobrana w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych danego dziecka. Zajęcia w ramach WWR są bezpłatne.

Zajęcia odbywają się indywidualnie z dzieckiem i rodziną lub od 3 roku życia w małych grupach. Wczesne wspomaganie rozwoju mogą prowadzić publiczne i prywatne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, publiczne przedszkola i szkoły. Z dziećmi poniżej 3 roku życia zajęcia mogą być prowadzone w domu.

Zasady organizacji WWR ustanowione są w rozporządzeniu MEN z 2013 roku. W linku znajduje się PDF z pełną treścią rozporządzenia, plik ma 2 strony.

Niestety w praktyce rodzice mogą napotkać trudności w uzyskaniu WWR: w otrzymaniu wsparcia w konkretnej placówce (brak dotacji samorządowej dla danej placówki), kolejki i długi czas oczekiwania, różniące się wymagania formalne. System WWR nadal nie jest jednolity, rekomendujemy zdobywanie informacji w konkretnych poradniach – lokalnych i wyspecjalizowanych w autyzmie.

Poniższy filmik przedstawia debatę 4 specjalistów, którzy rozmawiają o zaletach i wyzwaniach systemu wczesnego wspomagania w Polsce.

Podobne artykuły