Wczesne wspomaganie rozwoju - formalności
Wczesne wspomaganie rozwoju - formalności

Wczesne wspomaganie rozwoju - formalności

13 czerwca, 2015

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to działania terapeutyczne na rzecz dziecka, od momentu wykrycia cech niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole (0-7 rok życia). W ramach systemu edukacji można korzystać z darmowych zajęć z terapeutą (psychologiem, pedagogiem, logopedą) dla dziecka w spektrum autyzmu, po dopełnieniu kilku formalności.

Jakie kroki podjąć, żeby uzyskać WWR?

Po opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju do Poradni

Dziecko z zaburzeniami rozwojowymi, problemami zdrowotnymi, niepełnosprawne ma prawo do wczesnego wspomagania rozwoju (w skrócie WWR), zapewnianego przez system oświaty.

W celu uzyskania takiego wsparcia, należy zgłosić się do Poradni psychologiczno – pedagogicznej po opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dla dzieci w spektrum autyzmu lub podejrzeniem autyzmu opinie o WWR wydają:

  • lokalne (najbliższe miejsca zameldowania) poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne wyspecjalizowana tylko we wspieraniu dzieci z autyzmem

Jeśli w Waszym mieście istnieje specjalistyczna poradnia dla dzieci w spektrum autyzmu, właśnie do niej należy się udać. Jeśli nie, należy udać się do najbliższej poradni.

Przykładowy wniosek o wydanie opinii o WWR z Poradni nr 20 w Warszawie

Każda poradnia informuje, zwykle na stronie internetowej, jak powinien wyglądać wniosek oraz jakie dokumenty do niego dołączyć. Zazwyczaj można wydrukować wzór wniosku oraz wypełnić go odręcznie.

W wyznaczonym terminie odbywa się posiedzenie zespołu orzekającego. Kilku specjalistów bada dziecko i na podstawie badania wydaje opinię.

Wczesne wspomaganie – dla kogo, ile godzin

Wczesne wspomaganie obowiązuje od momentu wykrycia cech niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Obejmuje 4-8 godzin miesięcznie pracy dziecka z różnymi specjalistami – logopedą, psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą. Ilość godzin powinna być dobrana w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych danego dziecka. Zajęcia w ramach WWR są bezpłatne.

Zajęcia odbywają się indywidualnie z dzieckiem i rodziną lub od 3 roku życia w małych grupach. Wczesne wspomaganie rozwoju mogą prowadzić poradnie psychologiczno- pedagogiczne, przedszkola i szkoły. Z dziećmi poniżej 3 roku życia zajęcia mogą być prowadzone w domu.

Zasady organizacji WWR ustanowione są w rozporządzeniu MEN z 2013 roku. W linku znajduje się PDF z pełną treścią rozporządzenia, plik ma 2 strony.

Niestety w praktyce rodzice mogą napotkać trudności w uzyskaniu WWR: w otrzymaniu wsparcia w konkretnej placówce (brak dotacji samorządowej dla danej placówki), kolejki i długi czas oczekiwania, różniące się wymagania formalne. System WWR nie jest jednolity, dlatego najlepiej zdobywać informacje w poradniach – lokalnych i wyspecjalizowanych w autyzmie.

Wyzwaniach systemu wczesnego wspomagania rozwoju w Polsce:

Wsparcie informacyjne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu
Polski Autyzm © 2021